ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टर उपकरणे अनुदान योजना 2023 online application

Tractor yojana 2023 - ट्रॅक्टर अनुदान योजना अर्ज सुरू

Tractor Anudan yojana 2023
Tractor Anudan yojana 2023

Tractor Anudan yojana 2023 – राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी मान्यता, ट्रॅक्टर अनुदान योजना साठी अर्ज सुरू. नमस्कार शेतकरी बंधूंनो राज्य शासन अंतर्गत खास शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर अनुदान योजना हि चालू झालेले आहे. तर त्यासाठी काय प्रत्रत पाहिजे , व त्याच्या अति आणि शर्ती आपण या लेखातून पाहणार आहोत. Tractor anudan yojana 2023 GR
महा.राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना सन 2022-23 या मध्ये राबविण्यासाठी रु. 56 कोटी निधी हा वितरीत करण्याबाबत राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण अनुदान योजना Tractor yojana 2023 पार्श्वभूमी आवश्यक कागदपत्रे कोणती लागतात Documents For Tractor Scheme How to apply tractor yojana 2023 अर्ज कुठे करावा शेती हा राज्यात प्रमुख व्यवसाय आहे. तरीही ,शेती कामांसाठी मजुरांचा प्रश्न हा गंभीर आहे आणि त्यामुळे शेती साठी येणारा खर्च हा मजुरांचा अभाव या कारणा मुले शेतीची कामे हे वेळेवर न होणे आणि त्या शेतीतून मिळणारे उत्पन्न यामुळे शेती हा व्यवसाय हा खडतर होत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२३ दुप्पट करण्याचे केंद्र शासनाचे उद्दिष्ट असून शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांचा खर्च हा कमी करून शेतीच्या उत्पादनात वाढ करावयाची झाल्यास पारंपारिक पद्धतीचे शेतीमध्ये बदल करून आधुनिक पद्धतीने यांत्रिकीकरणात द्वारे आधुनिक शेती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पेरणी ,कापणी पश्चात प्रक्रिया


यांत्रिकीकरणाने द्वारे करणे हे गरजेचे आहे. नवीन यांत्रिकीकरणाचा फार प्रमाणावर वापर केल्यास शेती उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणे हे शक्‍य आहे. राज्यात सुमारे ८०% शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेततकार्य आहेत आहेत .यांत्रिकी करण्यासाठी लागणारे यंत्र किंवा अवजारे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे खरेदीहे करू शकत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना काहीतरी आर्थिक सहाय्य करणे गरजेचे आहे. ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2023 याच पार्श्वभूमीवर राज्यामध्ये १८ मे २०१८ राज्यात 100% राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना ( Tractor yojana 2023 ) ही योजना राबविण्यास मान्यता दिली. Tractor yojana 2023 या योजने मध्ये ★ ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, ★ स्वयंचलित औजारे उदा.रिपर,रिपर कम बाइंडर, पॉवर वीडर(इंजीन ऑपरेटेड), ★ ट्रॅक्टर चलीत औजारे उदा. मळणी यंत्र(थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर)ट्रॅक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर,रोटाव्हेटर, पेरणी यंत्र, रेज्ड बेड प्लांटर, ,कॉटन श्रेडर,पल्टी नांगर, काढणी इत्यादी ★ तंत्रज्ञान उपकरणे उदा.मिनी दाल मिल,मिनी राईस मिल, पैकिंग मशीन, ग्राईंडर/पल्व्हराइजर/पॉलीशर, क्लिनर कम ग्रेडर,
अशा प्रकारच्या औजारांच्या खरेदी साठी शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जाते. Tractor yojana 2023 अनुदान पात्र औजारे व मिळणार अनुदान अत्यल्प व अल्प भुधारक,अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिला या शेतकरी यांना या योजनेत ५०% हे अनुदान मिळते तर इतर शेतकऱ्यांना ४० % हे अनुदान मिळते. जीएसटी रक्कम Tractor yojana 2023 maharashtraअनुदानासाठी गृहित धरण्यात येत नाही. अश्याच प्रमाणे शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी गट यांना कृषी औजारे बँक स्थापन करण्याकरिता 60 टक्के, १२ लाख रु. पर्यंत अनुदान हे मिळते.

अल्प भूधारक / अत्यल्प भूधारक / महिला शेतकरी / अज / अजा शेतकरी

Tractor yojana 2022 ★ ट्रॅक्टर (08-70 पीटीओ एचपी) -125000/- ★ पॉवर टिलर – 8 बीएचपी व त्यापेक्षा जास्त – 85000/- 8 बीएच पी पेक्षा कमी – 65000/- ★ रिपर कम बाइन्डर (3 व्हील) – 175000/- ★ रिपर कम बाइन्डर (4 व्हील) – 250000/- ★ रीपर – 75000/- ★ पॉवर वीडर (2 बीएचपी पेक्षा कमी इंजीन ऑपरेटेड ) – 25000/- ★ पॉवर वीडर (2 बीएचपी ते 5 एचपी इंजीन ऑपरेटेड ) – 35000/- ★ पॉवर वीडर (5 बीएचपी पेक्षा जास्त इंजीन ऑपरेटेड) – 63000/- ★ 35 बिएचपी पेक्षा जास्त ट्रॅक्टर चलित अवजारे ★ रोटाव्हेटर 5 फुट – 42000/- ★ रोटाव्हेटर 6 फुट – 44800/- ★ थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा कमी) – 100000/- ★ थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा जास्त) – 250000/- ★ पेरणी यंत्र (सीड ड्रिल 9 दाती व त्यापेक्षा जास्त) – 20000/- ★ रेजड बेड प्लांटर (बीबीएफ यंत्र)- 35000/- ★कल्टीव्हेटर – 50000/- ★ पलटी नांगर हायड्रॉलिक डबल बॉटम – 70000/- ★ पलटी नांगर हायड्रॉलिक ट्रिपल बॉटम – 89500/- ★ पलटी नांगर मेकॅनिकल डबल बॉटम – 40000/- ★ नांगर मेकॅनिकल ट्रिपल बॉटम – 50000/- ★ ट्रॅक्टर (एयर केरियेर/एयर असिस्ट) माउन्टेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर- 125000/- ★ विडर (पीटीओ ऑपरेटेड)/वीड स्लैशर- 75000/- ★ कॉटन श्रेडर/मॉवर श्रेडर -100000/-

शेतकऱ्यांना योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे १. शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे २. शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा
३. लाभार्थी अनु.जमाती अनु. जाती , मधील असल्यास जातीचा दाखला. ४. ट्रॅक्टर ( machinery test report) किंवा यंत्र/ अवजाराचा टेस्ट रिपोर्ट परिक्षण अहवाल ५. बँक पास बुक, ६. यंत्राचे कोटेशन,

महत्वाच्या बाबी :

एकाच कृषी औजारासाठी अनुदान देय हे राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे जर ट्रॅक्टर असल्यास, ट्रॅक्टर चलित औजारासाठी लबार्थ्य लाभ मिळण्यास पात्र असेल पण ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा हा सोबत जोडणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याने एखाद्या घटकाचा / औजाराचा लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी त्या पुढील १० वर्षे हे अर्ज करता येणार नाही तरीही इतर औजारासाठी अर्ज हा करता येईल.

How to apply tractor yojana 2023 अर्ज कुठे करावा

योजनेचा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज mahadbt farmer scheme - https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लाभार्थी स्वतःच्या मोबाईल/लैपटॉपवर किंवा CSC center सीएससी सेंटर/ ग्रामपंचायत मधील संग्राम केंद्र येथे ही हा अर्ज हा भरु शकतात. राज्यातील सर्वच शेतकर्त्यांसाठी अशी हि महत्वाची माहिती आहे कृपया सर्वाना याचा फायदा होईल त्यासाठी इतर शेतकऱ्यांना सुद्धा पाठवा.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad