NLM Udaymitra Yojana Online Form

 शेळी, मेंढी, कुकुटपालन 25 लाखापर्यंत अनुदान ऑनलाईन फॉर्म सुरू | NLM Udaymitra Yojana Online Form - Maharashtra Yojana

nlm udhyojak mkitra
nml udhojak mitra- maha-agri.inNLM Udaymitra Yojana Online Form

NLM Udaymitra Yojana Online Form

NLM Udaymitra Yojana Online Form:-

 सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने ही एक नवीन योजना आहे जी  सुरू केली आहे.  ग्रामीण विकासासाठी भारताचे समर्थन कुक्कुटपालन, मेंढ्या आणि शेळ्या, डुक्कर पालन आणि चारा आणि चारा क्षेत्रासाठी उद्योजकता या योजनेचा फायदा होणार आहे.


या NLM उद्योजकता योजनेची मुख्य उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे


उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे जसेकी ग्रामीण कुक्कुटपालन, शेळी,मेंढ्या,  डुक्कर आणि चारा इत्यादी क्षेत्रात. 

या योजनेकरिता NLM उद्योजकता योजनेत कोण अर्ज करू शकतो?


 कोणतीही व्यक्ती, बचत गट (SHG), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO),शेतकरी सहकारी संस्था (FCOs), संयुक्त दायित्व गट (JLG), कलम ८  कंपन्या NLM उद्योजकता योजनेत अर्ज करू शकतात. 

 ‘NLM Udaymitra Yojana’

Table of Contents 

आपण काय बघणार आहोत.

योजनेत कोणते NLM उद्योजकता  फायदे उपलब्ध आहेत?

 योजनेमध्ये NLM उद्योजकता ग्रामीण पोल्ट्री फार्मच्या स्थापनेसाठी भांडवली ५०%  अनुदान दिले जाते.

 ज्यात ब्रूडर कम मदर युनिटआणि हॅचरी ,डुक्कर प्रजनन फार्म,  मेंढी/शेळी प्रजनन फार्म, चारा मूल्यवर्धन म्हणजे एकूण मिश्रित रेशन,गवत/सिलेज/ (TMR/ चारा ब्लॉक) युनिट आणि साठवणीचे  युनिट. पासून बदलते अनुदान विविध घटकांसाठी कमाल  मर्यादा रु.  २५.००  लाख ते रु. ५०.०० लाख.


अनुदानाची मर्यादा विविध प्रकल्पांसाठी  खाली दर्शवली आहे.

१ ) मेंढी आणि शेळी- रु. ५० लाख

२ ) पोल्ट्री प्रकल्प- रु. २५ लाख

३ ) चारा – रु.५० लाख 

४ ) डुक्कर- रु. ३०  लाख

या योजनेमध्ये तुम्हाला व्यक्तिगत वापरासाठी कार खरेदी/ जमीन खरेदी/भाडे/कार्यालय सेटिंग इत्यादीसाठी कोणतेही अनुदान दिले जाणार नाही.


उर्वरित प्रकल्पाची  रक्कम कशी पुरविली जाईल?


अर्जदाराने बँक कर्जाद्वारे प्रकल्प खर्चाची उर्वरित रक्कम  किंवा NCDC इत्यादी वित्तीय संस्थेकडून कर्जाद्वारे वा  स्वतः वित्त द्वारे व्यवस्थापित केली पाहिजे.


पात्रता निकष सबसिडी  आहेत का?


अर्जदाराने बँक कर्जाद्वारे प्रकल्प खर्चाची उर्वरित रक्कम  किंवा स्वतः वित्त द्वारे  किंवा व्यवस्थापित NCDC इत्यादी वित्तीय संस्थेकडून कर्जाद्वारे  केली पाहिजे.


एकतर अर्जदारांनी  प्रशिक्षण घेतलेले आहे किंवा अर्जदार प्रशिक्षित तज्ञ आहे किंवा अर्जदाराला पुरेसा अनुभव आहे.  प्रकल्पाचे व्यवस्थापन किंवा चालवण्याच्या संबंधित क्षेत्रात तांत्रिक तज्ञ पुरेसा अनुभव असलेले  आहेत.

प्रकल्पासाठी मंजूरी कर्ज अर्जदारांना बँक/वित्तीय संस्थांकडून  मिळाले आहे किंवा अर्जदाराने शेड्युल्ड बँकेकडून गॅरंटी देणे  स्वयं-वित्तपोषित प्रकल्पांच्या बाबतीत आवश्यक आहे आणि प्रकल्पाच्या वैधतेसाठी मूल्यांकन ज्या बँकेचे खाते आहे त्या बँकेद्वारे  करणे आवश्यक आहे.

जिथे प्रकल्प स्थापन केला जाईल तेथे स्वतःची जमीन अर्जदाराकडे  किंवा भाडेतत्त्वावर जमीन असावी .

अर्जदाराकडे केवायसीसाठी सर्व संबंधित कागदपत्रे असली पाहिजेत.


 योजनेसाठी NLM उद्योजकता अर्ज कसा करावा?

येथे अर्ज करा. 👉येथे दाबा


अर्ज सबमिट केल्यानंतर, 

अर्जाची स्थिती मला माझ्या  कशी कळेल? 

–अर्जदार उजव्या कोपर्यात पोर्टलच्या वरच्या  उपलब्ध ट्रॅक स्टेटस टॅबवरून अर्जाची स्थिती अर्जदार पाहू शकतो.


मला पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी नोंदणी करावी लागेल का? 


– या योजनेमध्ये तुम्हाला जर लाभ घ्यायचा असेल तर मोबाईल क्रमांकासह पोर्टलवर नोंदणी  करावी लागते .होय, तुम्हाला तुमच्या अर्जासाठी   नोंदणी करणे आवश्यक आहे.नंबर एकदा मोबाईल  दिल्यानंतर,  मोबाईल नंबरवर नोंदणीकृत (RMN) एक OTP प्राप्त होतो.


कोणती कागदपत्रे अर्ज करताना  अपलोड करावी लागतील? NLM Udaymitra Yojana

येथे अर्ज करा. 👉येथे दाबा

खालील कागदपत्रे अर्ज करताना अपलोड करणे आवश्यक आहे.


१ ) शेतकऱ्यांची प्रकल्पात जोडलेल्या  यादी.

२ ) अर्जदाराचा प्रकल्पात  वाट्याचा पुरावा

३ )पत्ता पुरावा अर्जदाराचा .

४ )आर्थिक विवरण (कंपनीच्या बाबतीत) मागील 3 वर्षांचे ऑडिट केलेले.

५ ) 3 वर्षांचे मागील आयकर विवरण.

६ ) बँक स्टेटमेंट मागील 6 महिन्यांचे. 

७ )पॅन/आधार कार्ड मुख्य प्रवर्तकाचे.

८ )जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).

९ )प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.

१० )स्कॅन केलेला फोटो.

११ )अनुभव प्रमाणपत्र.

१२ ) स्कॅन केलेली स्वाक्षरी


कोणत्या बँकांशी कर्जासाठी  संपर्क साधला जाऊ शकतो?

येथे अर्ज करा. 👉येथे दाबा

वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळू शकते किंवा कोणत्याही शेड्युल्ड बँक . अर्ज प्रक्रियेदरम्यान पोर्टलवरील  अर्जदार ड्रॉप डाउन सूचीमधून त्याची पसंतीची बँक निवडण्यास सक्षम असेल.


अर्ज केल्यानंतर माझ्या अर्जाचे काय होईल?


अर्ज मंजूरीपूर्वी  राज्य अंमलबजावणी संस्था (SIA),बँक, कर्ज देणार्‍या संस्था  इ. आणि DAHD, GoI मार्फत पाठविला जाईल.


 सबसिडी कशी दिली जाईल?


दोन समान हप्त्यांमध्ये अनुदानाची रक्कम  दिली जाईल.

प्रकल्पाच्या सुरूवातीला पहिला हप्ता जारी केला जाईल. आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर  दुसरा हप्ता आणि राज्य अंमलबजावणी एजन्सीद्वारे रीतसर पडताळणी केल्यानंतर जारी केला जाईल.


कोणते तारण बँकेकडे  जमा करावे लागेल?


- संबंधित बँकांवर हे अवलंबून असते.संपार्श्विक कागदपत्रे  ज्यांना आवश्यक आहेत.


उद्योजकता योजनेत ग्रामीण कुक्कुटपालन  भांडवली कोणत्या बाबी अनुदानमिळण्यासाठी  पात्र आहेत?

 “NLM Udaymitra Yojana”


स्थापनेसाठी निधीसाठी ग्रामीण पोल्ट्री फार्मच्या  पात्र असलेल्या वस्तूंची सूचक यादी खालीलप्रमाणे आहे.

१ -शेडचे बांधकाम

२ -चिक फीडर 

३ -इलेक्ट्रिक ब्रूडर

४ -प्रौढ फीडर

५ -चिक ड्रिंकर

६ -प्रौढ मद्यपान


पालकांच्या स्टॉकची किंमत.


स्थापनेसाठी ग्रामीण पोल्ट्री उद्योजकता अंतर्गत हॅचरी आणि मदर युनिटच्या  निधीसाठी पात्र असलेल्या वस्तूंची सूचक यादी खाली दर्षाऐली आहे:


३०००  अंडी उबवण्याची हॅचरी / २२५०  दिवसांची पिल्ले मिळविण्यासाठी आठवडा (DOC)


१ ) हॅचरी इमारतीचे बांधकाम

२) इनक्यूबेटर

३) हॅचर

४) जनरेटर

५) ४आठवड्यांपर्यंत २०००  पिल्‍लांची पैदास करण्‍यासाठी मदर युनिट.

६ ) इलेक्ट्रिक ब्रूडर

७) शेडचे बांधकाम

८ ) पिल्ले पिण्याचे साधन

९) चिक्स फीडर


योजनेत मेंढी/शेळी उद्योजकता भांडवली अनुदान मिळण्यासाठी कोण कोणत्या बाबी पात्र आहेत?


योजनेंतर्गत निधीसाठी मेंढी/शेळी उद्योजकता  पात्र असलेल्या वस्तूंची सूचक यादी खालीलप्रमाणे आहे.


१ -पॅरेंट स्टॉकसाठी घरबांधणी शेड बांधणे.

२ - शेड आणि सिक पेन.

३ -डो चीकिंमत 

४. बोकडाची किंमत

५ -वाहतूक खर्च

६-चारा लागवड

७ -चाफ कटर

८ -एकात्मिक सायलेज बनविण्याचे यंत्र.

९ -उपकरणे


१०- विमा


सबसिडी मिळविण्यासाठी पिग्री एंटरप्रेन्योरशिप स्कीममध्ये भांडवली  कोणत्या बाबी पात्र आहेत? NLM Udaymitra Yojana


योजनेअंतर्गत निधीसाठी पिगेरी एंटरप्रेन्योरशिप  पात्र असलेल्या वस्तूंची सूचक यादी खाली दाखवली आहे:

१ -प्रजननासाठी पिलांचा खर्च

२ - पिग स्टायचे बांधकाम

३ -गिल्टची किंमत

४ - इतर खर्च.

५ -विमा शुल्क.

६ -सर्व उपकरणाची किंमत.

७-पशुवैद्यकीय मदत.


 योजनेत भांडवली चारा उद्योजकता अनुदान मिळण्यासाठी कोणत्या बाबी पात्र आहेत?

सायलेज मेकिंग  उद्योजकांसाठी युनिटचे सूचक गोदामाचे व घटकशेड बांधकाम


●बेलिंग

●हार्वेस्टर

●पॉवर ऑपरेटेड चाफ कटर

●यंत्रसामग्रीचीआणि  प्लांट स्थापना खर्च

●यंत्रसामग्री साठवण्यासाठी शेड

●युनिटसाठी चारा ब्लॉक बनवण्याच्या सूचक घटक

● इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म वजन स्केल

●इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टर, पॅनेल बोर्ड, व्ही-बेल्ट, पुली इ.सह

●लिफ्ट मोटरसह चुंबकाच्या तुकड्याला जोडणारा ग्राइंडिंग विभाग .

●LD-HD कटिंग मिक्स)

● हायड्रॉलिक ऑइल,इलेक्ट्रिक मोटर्स स्टार्टर, TMR ब्लॉक मेकर कूलिंग सिस्टमसह घन 

●OH मोलासेस मोलासेस स्टोरेज टाकी टाकीची क्षमता

●टार्टर कॉन्ट्रॅक्टर्स, रिले मीटर, कंड्युट्स आणि फिटिंग्ज, केबल ट्रे इत्यादीसह मुख्य नियंत्रण पॅनेल पूर्ण.

●स्टिचिंग मशीन डबल थ्रेड

●चाळणीसह हॅमर मिल हाफ वर्तुळ आणि मोटार आणि 

● MS हँडल चालवलेल्या ग्राइंडेबलसाठी बिन,ड्राईव्हच्या भागांसह फाउंडेशनसह पूर्ण

●मिक्सिंग सेक्शन ग्राउंड मटेरियल लिफ्टिंग लिफ्टसह डिस्चार्जसह मोटर आणि कनेक्टिंग मॅग्नेट बिनचा तुकडा ●बॅच मिश्रणावर डिस्चार्ज कंट्रोलसह.

●ज्यामध्ये एमएस कन्स्ट्रक्शन मोटर बसवले  पॅडल टाईप बॅच मिश्रण  आहे.

●वीज पुरवठा (जनरल सेट)

●यंत्रसामग्रीसाठी शेड

●कच्चा माल साठवण्यासाठी शेड NLM Udaymitra Yojana


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad